TRADIČNÍ HAŠENÉ KUSOVÉ VÁPNO ULEŽENÉ (ECO)  

Maltové směsi připravené z tohoto vápna se používají ke kvalitním omítkám, zdění a opravám starého zdiva. Výborné vlastnosti tohoto vápna, s použitím vhodných písků, umožňují připravit vysoce kvalitní maltové směsi, dle daných potřeb s vysokou odolností na vlivy okolního prostředí, s vysokou mírou životnosti a funkčnosti zdiva, zejména omítek a to bez použití chemických přísad. Používá se na zdění a omítky cihlového, betonového a kamenného zdiva, dále na stropy a zdi ze dřeva pobité rákosovými rohožemi (rákos - jinde palach), nebo hrabicovým pletivem.Používá se i k opravám nebo k novému vymazávání spár roubenek ( zde se vápno míchá především s mechem, suchou rašelinou, lesním mourem, nebo plevami - tradiční využití, léty vyzkoušené, zejména na Slovensku)

Balení v nevratných obalech

Bal. 10 kg, cena 176 Kč včetně Dph
Bal. 15 kg, cena 279 Kč včetně Dph
Bal. 20 kg, cena 339 Kč včetně Dph

Balení ve vratných zálohovaných obalech

Bal. 30 kg, cena 363 Kč včetně Dph + záloha na vratný obal 242 Kč včetně Dph
Bal. 50 kg, cena 605 Kč včetně Dph + záloha na vratný obal 363 Kč včetně Dph
Bal. 60 kg, cena 726 Kč včetně Dph + záloha na vratný obal 363 Kč včetně Dph
Bal. 200 kg, cena 2420 Kč včetně Dph + záloha na vratný obal 605 Kč včetně Dph

Po dohodě je možno plnit na dohodnuté množství a hmotnost