-

-

Výroba čerstvého hašeného vápna


     Výrobní linka kde se kusové vápno řádně       

 hasí a promíchá


Hotové čerstvé hašené vápno 


K dalšímu promíchání dochází při vypouštění vápenného mléka do výpustné jámy, kdy je vápno vypouštěno tlakem a následným pádem do jámy 

Dle požadavku Vám za úplatu vápno dopravíme


Nabízíme různé druhy zálohovaných obalů dle potřeby větších i menších odběratelů