-

-

Hašené vápno vyrábíme z kusového vápna od certifikovaného dodavatele

Vápenka Čertovy schody 

Výroba čerstvého hašeného vápna


     Výrobní linka kde se kusové vápno řádně       

 hasí a  promíchá


Hotové čerstvé hašené vápno 


K dalšímu promíchání dochází při vypouštění vápenného mléka do výpustné jámy, kdy je vápno vypouštěno tlakem a následným pádem do jámy 

Dle požadavku Vám za úplatu vápno dopravíme


Nabízíme různé druhy zálohovaných obalů dle potřeby větších i menších odběratelů