JIŘÍ VÁŠA

Tradiční kusové vápno hašené uleželé

Tradiční hašené kusové vápno, uležené 

Kusové vápno na hašení je odebíráno a dopravováno z vápenky Mokrá, od certifikovaného dodavatele. Díky kusovému vápnu je produkt hašené kusové vápno to nejlepší co se dá použít na omítky a výrobu maltové směsi. (míchá se většinou v poměru 1:5) 

Hašení vápna 

 Proces, kterým se kusové pálené vápno zpracovává, kde se pálené vápno prudce slučuje s přidávanou vodou za vzniku značného množství tepla, nabývá na objemu a mění se na hydroxid vápenatý. 

 Při našem procesu se vápno hasí za mokra, kdy do míchačky s neustálím šnekovým promícháváním se přidává tolik vody, až vznikne kašovitá hmota 

 Při našem promícháváním šnekovým zařízení, docílíme dokonalého rozmíchání a rozhašení všech částic vápna (je to důležité z důvodu, zkrácení doby postupného dohašování) 

 K dalšímu promíchání dochází při vypouštění vápenného mléka do výpustné jámy, kdy je vápno vypouštěno tlakem a následným pádem do jámy

 K dalšímu promíchávání dochází nabíráním a následným přehazováním vápenného mléka do jam určených na částečné uležení a sednutí (zhoustnutí vápna). Po zhoustnutí kaše je vápno opět promícháno, nakládáno a přemístěno do jam určených k dlouhodobému uležení 

 Díky tomuto procesu a několikanásobnému promíchání nejsou ve vápně žádné pevné nedohašené částice a není téměř potřeba proces samodohašování